PALOSUOJAUKSET

Suomen rakentamismääräys- kokoelman osan mukaisesti rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan.

Palosuojauksia voidaan tehdä erilaisilla tekniikoilla palosuojalevytyksistä palosuojamaalauksiin.

Palosuojausmenetelmän ja materiaalien valintaan vaikuttavat asennus- ja käyttöolosuhteet sekä suojauksen kustannukset. Kustannusvertailussa tulee ottaa huomioon hankinta- ja asennuskustannusten lisäksi huoltokustannukset.

Valitsemme kohdekohtaisesti asiakkaan kanssa parhaan ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

  • Palosuojaus

  • Kaapeleiden palosuojaus

  • Palokatkot

  • Savuverhot

  • Kuivajääpuhallukset

  • Väestösuojat

  • Paloilmaisimet

Copyright 2024 © Firesto Oy