Palosuojaukset

Palosuojaukset

Suomen rakentamismääräys- kokoelman osan mukaisesti rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan.

palosuojaukset

Palosuojauksia voidaan tehdä erilaisilla tekniikoilla palosuojalevytyksistä palosuojamaalauksiin.

Palosuojausmenetelmän ja materiaalien valintaan vaikuttavat asennus- ja käyttöolosuhteet sekä suojauksen kustannukset. Kustannusvertailussa tulee ottaa huomioon hankinta- ja asennuskustannusten lisäksi huoltokustannukset.

Valitsemme kohdekohtaisesti asiakkaan kanssa parhaan ja kustannustehokkaimman ratkaisun.