Palokatkot

Palokatkot

Suomen rakentamismääräys- kokoelman osan mukaisesti rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan.

palokatkot

ETAG hyväksytyillä CE merkityillä BarraFlame tuotteilla rakenteet saadaan paloturvallisiksi ja Suomen rakentamismääräyskokoelman normien mukaisiksi niin betoni-, tiili- kuin levyrakenteissakin.

Rakennusmääräysten mukaan rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Palo-osastojen tarkoituksena on estää myrkyllisten savukaasujen ja tulipalon leviäminen osastosta toiseen. Esim. Rivitalohuoneistot tulee tänä päivänä jakaa palo-osastoihin.

Palo-osastoilta edellytetään paloluokkaa, joka tarkoittaa palonkestoa minuuteissa.