Käyttöturvatiedotteet

Käyttöturvatiedotteet

ETAG hyväksytyillä CE merkityillä BarraFlame tuotteilla rakenteet saadaan paloturvallisiksi ja Suomen rakentamismääräyskokoelman normien mukaisiksi niin betoni-, tiili- kuin levyrakenteissakin.

palosuojalevytykset